Một số mô hình, điển hình phòng, chống mại dâm và cai nghiện phục hồi\

Sách trình bày những kinh nghiên thực tế xây dựng mô hình về công tác phòng chống mại dâm, cai nghiện phục hồi; giới thiệu những điển hình tiên tiến tham gia tốt công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Bộ Lao động thương binh và xã hội. Cục phòng, chống tệ nạn xã hội
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động xã hội, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 363.4 M458s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn