101 giải đáp về luật lao động\

Sách giải đáp những liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động. Phụ lục hệ thống các văn bản pháp luật có liên quan đến vấn đề trên

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Lê
Đồng tác giả: Bùi, Thị Lý
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Đồng Nai: Tổng hợp, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 M458t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn