Tìm hiểu luật cạnh tranh\

Sách giới thiệu sự cần thiết ban hành luật cạnh tranh, toàn văn luật cạnh tranh với 123 điều, nội dung điều chỉnh các hành vi gây hạn chế cạnh tranh, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh; việc áp dụng luật cho mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Thung (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.0721 T310h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn