The Yemen Arab Republic. Development and change in an ancient land\

Tài liệu giới thiệu toàn cảnh nước Cộng hòa A rập Yêmen, miêu tả địa lý, thiên nhiên, con người, văn hóa và lịch sử từ thời tiền Hồi giáo trải qua chế độ Ottoman đến chế độ Cộng hòa; trình bày triển vọng phát triển kinh tế và chính sách xây dựng một thể chế chính trị mới ở Yêmen sau nội chiến...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Manfred W. Wenner
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Colorado: Westview, 1991
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 953 Y601m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn