Giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên theo đạo đức cách mạng, phong cách tư duy khoa học Hồ Chí Minh

sách tập hợp các bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí minh về đạo đức cách mạng, phong cách tư duy khoa học của cán bộ, đảng viên; các bài viết của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước và các nhà khoa học luận bàn về đạo đức cách mạng và phong cách tư duy khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 171.7 Gi-108d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn