Trích dẫn APA

(2005). Giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên theo đạo đức cách mạng, phong cách tư duy khoa học Hồ Chí Minh. Hà Nội: Khoa học xã hội.

Chicago Style Citation

Giáo Dục, Rèn Luyện Cán Bộ, đảng Viên Theo đạo đức Cách Mạng, Phong Cách Tư Duy Khoa Học Hồ Chí Minh. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2005.

Trích dẫn MLA

Giáo Dục, Rèn Luyện Cán Bộ, đảng Viên Theo đạo đức Cách Mạng, Phong Cách Tư Duy Khoa Học Hồ Chí Minh. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2005.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.