Đối chiếu, tra cứu bộ luật tố tụng hình sự và toàn bộ các văn bản hướng dẫn thi hành\

Sách cung cấp những điểm khác biệt, những điểm mới tích cực thông qua sự so sánh đối chiếu giữa 2 bộ luật hình sự năm 1988 và 2003; hệ thống hoá các văn bản hướng dẫn thi hành bộ luật tố tụng hình sự

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Văn Đương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tư pháp, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 347.597 Đ452c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn