Capitalist Goals, socialist past: The rise of the private sector in command economies\

Sách gồm các bài nghiên cưú về sự gia tăng thành phần tư nhân trong các nền kinh tế chỉ huy ở đông âu và Liên xô cũ; trình bày sự phát triển của các xí nghiệp vừa và nhỏ, giới thiệu chính sách tư nhân hóa các tài sản quốc gia ở các nước đó, phân tích môi trường pháp lý cần thiết cho sự phát triển ki...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Perry Patterson
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Colorado: Westview, 1993
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.947 C109-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn