Giáo trình luật tài chính\

Sách phân tích và đánh giá sự điều chỉnh của các quy phạm pháp luật tài chính, khái quát hoá về mặt lý luận của sự điều chỉnh pháp luật đó

Lưu vào:
Tác giả chính: Đinh, Dũng Sỹ (chủ biên)
Tác giả tập thể: Đại học quốc gia Hà Nội
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Đại học quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.03 Gi-108t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn