Các nền văn hoá thế giới: Phương tây. tập 2

Sách giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của các nền văn hoá, văn minh phương Tây trải dài suốt trong tiến trình lịch sử của nhân loại từ cổ đại, trung cổ, phục hưng, cải cách tôn giáo đến thời cận đại

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sách giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của các nền văn hoá, văn minh phương Tây trải dài suốt trong tiến trình lịch sử của nhân loại từ cổ đại, trung cổ, phục hưng, cải cách tôn giáo đến thời cận đại
Mô tả vật lý:372tr.