Fidel Castro\

Sách tiểu sử về lãnh tụ vĩ đại của Cuba Phidel Castro, ghi lại thành phần xuất thân, tính cách, quá trình đạt đến quyền lực; các đồng minh và kẻ thù của ông; trình bày một phần lịch sử cách mạng hiện đại của nhân dân Cuba, có đề cập đến nhiều nhân vật nổi tiếng khác của thế giới và các sự kiện quan...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Robert E. Quirk
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : New York: W.W.Norton, 1993
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 972.91 F302e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn