Luật doanh nghiệp năm 2005

Luật Doanh nghiệp đã được QHKXI, KH8, thông qua ngày 29-11-2005 và có hiệu lực từ 1-7-2006, gồm 10 chương, 172 điều quy định phạm vi và đối tượng áp dụng; việc thành lập và đăng ký kinh doanh; các loại hình doanh nghiệp; việc tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp; quản trị doanh nghiệp; quản...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thống kê, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.066 L504d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn