Luật đầu tư: Law on Investment: Song ngữ Việt-Anh

Luật đầu tư đã được QHKXI, KH8 thông qua ngày 29-11-2005 và có hiệu lực từ 1-7-2006, gồm 10 chương, 89 điều quy định phạm vi và đối tượng điều chỉnh; bảo đảm đầu tư; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; hình thức đầu tư; lĩnh vực, địa bàn đầu tư, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư; hoạt động đầu tư trực tiếp; đầu...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thống kê, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.092 L504đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn