Hoạt động báo chí của Đại tướng Võ Nguyên Giáp\

Sách giới thiệu cuộc đời hoạt động báo chí của đại tướng Võ Nguyên Giáp và những đóng góp lớn lao của Ông với nền báo chí cách mạng Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thành
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lý luận chính trị, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 079.597 H411đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn