Quản lý thời gian

Sách cung cấp những cách thức tăng hiệu suất làm việc của mỗi cá nhân; hướng dẫn cách giúp đỡ đồng nghiệp, nhân viên để nâng cao kỹ năng quản lý thời gian

Lưu vào:
Tác giả chính: Chu Soái (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 650.11 Qu105l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn