Kinh tế học đô thị\

Sách trình bày bối cảnh và nhiệm vụ lịch sử của bộ môn khoa học kinh tế học đô thị; nội dung và hệ thống nghiên cứu của nó và sự khác nhau về tính chất, đặc điểm với các môn khoa học kinh tế khác

Lưu vào:
Tác giả chính: Nhiêu, Hội Lâm
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.91 K312t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn