Mâu thuẫn một số vấn đề lý luận và thực tiễn\

Sách trình bày sự phát triển của hiện tượng mâu thuẫn trong tư duy triết học bắt đầu từ học thuyết sơ khai nhất (Âm Dương) đến nay; bản chất của từng mâu thuẫn trong đời sống xã hội, phân tích cụ thể từng mặt đối lập và mối quan hệ giữa chúng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Tấn Hùng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 165 M125t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn