Tai nạn máy bay và an toàn hàng không

Sách cung cấp những thông tin về những vụ tai nạn hàng không lớn; nguyên nhân của những vụ tai nạn máy bay đó và an toàn hàng không trong việc vận chuyển hành khách liên quan đến tính mạng con người

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thông tấn, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 387.7 T103n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn