Tôn giáo lý luận xưa và nay

Sách giới thiệu một số thuật ngữ cơ bản, cơ sở lý luận của tôn giáo học, trình bày những quan điểm của các nhà triết học tiến bối; khái quát lịch sử tôn giáo; phân tích và làm sáng tỏ nội dung các lý luận cơ bản trong tôn giáo học và tôn giáo qua sử dụng những thành tựu của tôn giáo học thế giới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: Tổng hợp, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 200 T454g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn