Đại cương lịch sử triết học phương tây\

Sách trình bày lược khảo về khái niệm, các chức năng của nó, sự quan hệ của triết học với các lĩnh vực khác: tư tưởng, khoa học và tôn giáo; diện mạo của triết học thời kỳ cổ đại với những tên tuổi lớn: Xôcrát, Platôn, Aristốt; triết học châu Âu thời trung cổ, cận đại...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: Tổng hợp, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 190 Đ103c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn