Tìm hiểu pháp luật Việt Nam về tôn giáo tín ngưỡng\

Sách giới thiệu một số vấn đề cơ bản pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng; pháp luật về hoạt động tôn giáo ở Viêt Nam từ năm 1945 đến nay; hỏi đáp về pháp luật tôn giáo, tín ngưỡng

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Minh Thư
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tư pháp, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.096 T310h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn