Tài chính quốc tế\

Sách trình bày khái quát những vấn đề chung về tài chính quốc tế, việc xác định tỷ giá hối đoái và xác lập cán cân thanh toán; các nghiệp vụ của thị trường tài chính quốc tế; đầu tư của các tổ chức kinh tế, tài chính, các công ty xuyên quốc gia; tài trợ quốc tế của chính phủ; thuế quan và liên minh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đinh, Trọng Thịnh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tài chính, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332 T103c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn