Lịch sử Châu phi\

Sách tường thuật các sự kiện chính trong tiến trình lịch sử của các quốc gia thuộc lục địa châu Phi từ thiên niên kỷ thứ 3 TCN cho đến giai đoạn hiện đại nhất là sau đại chiến thế giới thứ nhất đến nay. Phụ lục giới thiệu Niên biểu lịch sử châu Phi và khảo cổ học châu Phi...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Đức Thịnh (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thế giới, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 960 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn