Phong trào đấu tranh chống phá ấp chiến lược\

Sách trình bày diễn biến của phong trào đấu tranh chống, phá ấp chiến lược của quân dân miền Nam trong 2 năm 1963-1964; ý nghĩa của thắng lợi này với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; bài học kinh nghiệm cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Công Thục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7042 Ph431t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn