The American legislative process: Congress and the States\

Sách giới thiệu quá trình lập pháp ở Hoa kỳ, trong đó Quốc hội là cơ quan lập pháp tối cao thông qua hệ thống các uỷ ban và các ban chuyên đề; phân tích vai trò của các đảng phái chính trị trong quá trình lập pháp, giải thích mối quan hệ giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: William J. Keefe
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : New Jersey: Prentice, 1993
Chủ đề:
Law
USA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 328.73 A104e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn