30 tướng lĩnh trong hai cuộc thế chiến: Sách tham khảo\

Sách giới thiệu những nhân vật quân sự chủ yếu trong hai cuộc chiến tranh thế giới xảy ra hồi nửa đầu thế kỷ 20, và việc họ đã làm thế nào để chỉ đạo chiến tranh trong điều kiện hoàn toàn mới lạ

Lưu vào:
Tác giả chính: Carver Sir. Michael
Đồng tác giả: Phong Đảo (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 355.0092 B100m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn