Niên giám tổ chức bộ máy nhà nước

Niên giám giới thiệu về Quốc hội, toà án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ của chính phủ, cơ quan trực thuộc chính phủ; 64 tỉnh, thành phố và các quận, huyện trực thuộc; những quy định pháp luật về tổ chức của các cơ quan nhà nước ở trung ương...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thống kê, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương