Quản trị rủi ro tài chính\

Sách cung cấp những kiến thức hiện đại về các chiến lược phòng ngừa rủi ro thông qua các công cụ phái sinh hiện đại như: quyền chọn (option), hợp đồng kỳ hạn (forward), hợp đồng giao sau (future) và các giao dịch hoán đổi (swap); những đề xuất nguyên tắc và phương pháp tổ chức hệ thống quản trị rủi...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Khắc Quốc Bảo (chủ biên)
Đồng tác giả: Hồ, Quốc Tuấn, Nguyễn, Thị Ngọc Trang (chủ biên), Trần, Ngọc Thơ (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thống kê, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332.45 Qu105t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn