Khảo cổ học vùng duyên hải đông bắc Việt Nam

Sách thống kê kết quả điều tra, thám sát và khai quật của nhiều thế hệ các nhà kho cổ học ở vùng biển và hải đảo Đông Bắc VN

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Khắc Sử (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 930.1 Kh108c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn