Thúc đẩy các phương pháp tiếp cận dựa trên quyền trẻ em. Kinh nghiệm và sáng kiến từ các nước châu Á - Thái Bình Dương: Sách tham khảo\

Sách trình bày những kinh nghiệm của Tổ chức cứu trợ trẻ em liên quan đến các phương pháp tiếp cận dựa trên quyền tại Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á, Thái Bình dương; cách thức xây dựng các phương pháp tiếp cận dựa trên quyền trẻ em

Lưu vào:
Tác giả chính: Theis, Joachim
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.087 Th506đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn