60 năm quốc hội Việt Nam 1946-2006: 60 years of the Vietnam National Assembly 1946-2006

Sách là thiên phóng sự bằng ảnh phản ánh có hệ thống quá trình ra đời, phát triển về mặt tổ chức và những hoạt động chủ yếu của Quốc hội Việt Nam qua 11 khoá từ năm 1946 đến nay

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thông tấn, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương