Hỏi đáp pháp luật về luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004\

Dưới dạng hỏi đáp, sách giải đáp các quy định của pháp luật về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng; giao, cho thuê, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng rừng; quyền, nghĩa vụ của cộng đồng dân cư thôn được giao rừng; đăng ký, thống kê, kiểm kê rừng; bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng; và xử lý vi phạm...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thị Mai
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tư pháp, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.04 H428đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn