Lịch sử triết học phương tây hiện đại: Sách tham khảo\

Sách trình bày khái luận lịch sử hơn 100 năm của triết học phương Tây: từ triết học trước hiện đại thế kỷ XIX; triết học hiện đại thế kỷ XX; triết học về con người; triết học của khoa học; triết học tôn giá; đến triết học phương Tây ở miền Nam Việt Nam trong những năm 60-70 của thế kỷ XX;...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Đăng Huy
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: Tổng hợp, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 190 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn