Trích dẫn APA

Ngô, V. P. (2006). Truyện danh nhân Việt Nam: Truyện lịch sử thời Lê - Tây sơn\. Hà Nội: Công an nhân dân.

Chicago Style Citation

Ngô, Văn Phú. Truyện Danh Nhân Việt Nam: Truyện Lịch Sử Thời Lê - Tây Sơn\. Hà Nội: Công an nhân dân, 2006.

Trích dẫn MLA

Ngô, Văn Phú. Truyện Danh Nhân Việt Nam: Truyện Lịch Sử Thời Lê - Tây Sơn\. Hà Nội: Công an nhân dân, 2006.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.