Các đại hội đại biểu toàn quốc và hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam 1930-2006\

Sách giới thiệu nội dung cơ bản của các Đại hội, Hội nghị ban chấp hành trung ương Đảng từ khoá I đến khoá IX qua đó giới thiệu chặng đường lịch sử vẻ vang của đảng cộng sản VN trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi tới thắng lợi...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Trọng Phúc (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.9597 C101đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn