Tổ chức chính quyền địa phương cộng hoà liên bang Đức\

Sách cung cấp những thông tin về tổ chức bộ máy nhà nước, đặc biệt là tổ chức chính quyền địa phương của CHLB Đức từ các vấn đề về tổ chức, công tác quản lý, sự phân công quyền hạn, trách nhiệm của khu huyện xã với các điều luật tương ứng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thị Kim Thoa
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tư pháp, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.809 T450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn