The Dynamics of Legislation: Leadership and Policy Change in the Congressional\

Sách giới thiệu quá trình lập pháp, hoạt động của Quốc hội Mỹ đã có nhiều thay đổi trong vòng 20 năm qua, trình bày sự năng động chính trị, cách thức đưa ra chính sách của Quốc hội như là yếu tố thành công trong quá trình lập pháp

Lưu vào:
Tác giả chính: CharlesWise
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : California: Jossey-Bass, 1991
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
USA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 328.73 D608a
Bản Unknown Checked outHạn: 11-27-2004 00:00  Gọi tài liệu này về