Câu chuyện nghệ thuật hội hoạ từ tiền sử đến hiện đại\

Sách cung cấp những kiến thức về lịch sử hội hoạ phương Tây bắt đầu từ thời tiền sử đến ngày nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Beckett Sister Wendy
Đồng tác giả: Khai K.Phạm
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Mỹ thuật, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 759 C125c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn