Đại tướng Võ Nguyên Giáp tổng tập hồi ký

Hồi ký tái hiện chân dung, cuộc sống và cuộc đời hoạt động cách mạng của đại tướng Võ Nguyên Giáp, người có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 355.0092 Đ103t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn