Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 42

Văn kiện gồm 67 tài liệu phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng trong năm 1981 với việc chuẩn bị đại hội Đảng toàn quốc năm lần thứ V, bầu cử Quốc hội khoá VII và hội đồng nhân dân các cấp

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V115k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn