Code commenté du travail: Luật Lao động - Bình luận

Sách giải thích và bình luận về mọi quy định của Luật lao động Pháp (đến năm 1994) để mọi người, nhất là người làm công và chủ hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ, về các mặt: đào tạo, cho thôi việc, các hợp đồng, các thoả ước tập thể, vệ sinh và an toàn, ngày nghỉ, trả lương, hưu trí, công đoàn, các qu...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Dubois Laurent
Đồng tác giả: Marie - Chritstine Halpern
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Ed. deVecchi S.A., 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 C419e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn