Analyse et politique économiques (Phân tích kinh tế và chính sách kinh tế)\

Sách trình bày các công cụ và phương pháp phân tích kinh tế, các khái niệm chính để quan sát hoạt động kinh tế, làm cho người đọc hiểu được sự vận hành của nền kinh tế thị trường và nền tảng của các chính sách kinh tế

Lưu vào:
Tác giả chính: Biirgenmeier Beat
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Economica, 1984
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương