Manuel d'introduction au droit de l'entreprise (Sách nhập môn về quyền doanh nghiệp)\

Giáo trình thi pháp lý để lấy chứng chỉ dự bị đại học về kế toán và tài chính (viết tắt là DPECF) của Pháp; cung cấp các kiến thức ban đầu về luật, và kiến thức tổng hợp về doanh nghiệp. Trình bày qua bốn phần: Nhập môn đại cương về luật và luật học; Doanh nghiệp và các cá nhân; Doanh nghiệp và tài...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tosi Jean - Pierre
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Liter, 1993
Phiên bản:in lần thứ bảy
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.44 M105u
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn