Rapport d'information préalable au débat d' orientation budgéteire (Báo cáo thông tin trước thảo luận về định hướng ngân sách)\

Báo cáo số 2760 (của tác giả, thay mặt Uỷ ban tài chính) tại Quốc hội Pháp ngày 7/5/1996; kiểm điểm, phân tích, đánh giá tình hình thực thi ngân sách 1995, 1996, và nêu ra những vấn đề về ngân sách cho năm 1997; qua đó giúp các nghị sĩ nắm được tình hình ngân sách, làm cơ sở cho việc thảo luận, đánh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Aubegr Philippe
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Assemblee nationale, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343 R109p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn