Trích dẫn APA

(2005). Các tập quán quốc tế về L/C: Song ngữ Anh - Việt\ (Tái bản.). Hà Nội: Lao động - xã hội.

Chicago Style Citation

Các Tập Quán Quốc Tế Về L/C: Song Ngữ Anh - Việt\. Tái bản. Hà Nội: Lao động - xã hội, 2005.

Trích dẫn MLA

Các Tập Quán Quốc Tế Về L/C: Song Ngữ Anh - Việt\. Tái bản. Hà Nội: Lao động - xã hội, 2005.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.