Kết quả đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng cộng sản Việt Nam: Đề cương thông báo nhanh

Sách tái hiện quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội X của đảng trên các linh vực: chuẩn bị các dự thảo văn kiện đại hội, chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành trung ương, phương án tổ chức đại hội, nội dung chủ yếu của các văn kiện đại hội, về Điều lệ đảng, về bầu cử ban chấp hành trung ương đảng khoá X...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Văn phòng trung ương Đảng cộng sản Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 K258q
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn