Các văn bản pháp luật về thuế của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: The legal documents of the social republic of Vietnam in relation to tax

Sách song ngữ Việt-Anh, giới thiệu các văn bản pháp luật của nhà nước Việt Nam về lĩnh vực thuế

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thống kê, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.04 C101v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn