Tín dụng ngân hàng đối với kinh tế hộ ở Việt Nam\

Sách giới thiệu lịch sử phát triển của tín dụng đối với kinh tế hộ, đánh giá thành tựu và khó khăn trong quá trình đầu tư tín dụng kinh tế hộ gia đình ở Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Tất Ngọc
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332.71 T311d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn