Niên giám thống kê Hà Nội 2005: 2005 statistical Yearbook

Sách tập hợp những số liệu chính thức các năm 2000, 2002, 2003, 2004 và số liệu ước tính năm 2005 của thành phố Hà Nội

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 315.97 N305g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn