Tiếng Việt sơ thảo ngữ pháp chức năng\

Sách trình bày những nghiên cứu tiếng Việt trên quan điểm ngữ pháp chức năng; xác định những đặc trưng loại hình học của tiếng Việt và hệ thống ngữ pháp của nó

Lưu vào:
Tác giả chính: Cao, Xuân Hạo
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2006
Phiên bản:Tái bản lần thứ ba
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 495.922 T306v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn